الگوی طراحی Facade در c++‎ چیست ؟

  • الگوی طراحی Facade یک الگوی ساختاریست .
  • کتابخانه نرم افزاری پیچیده موجود را با استفاده از رابط کاربری ساده تر برای وظایف رایج آسان می کند.
  • به برنامه ها / کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از کتابخانه، از عملکرد درونی یک کتابخانه پیچیده، جدا شوند.

یک مثال ساده از الگوی  Facade :

(کد نسبت به منبع اصلاح شد )

 

خروجی

Connecting via BT
Authenticating BT
mypicture sent.

 

 

منبع