خب دوستان دومین مورد از ابزر ما لیبل هست که برای نمایش متن و عکس استفاده میشه دیگه مثل بانت نوضیحش نمیدم و از مباحث عادیش خیلی گذرا با یه مثال رد میشم مثال هلو ورلد رو یادتونه من اونجا از لیبل استفاده کردم حالا مثال زیر رو ببینید و با یکم دقت و خوندت بانت میتونید بفهمید توی کد زیر چی میشه


from tkinter import *
root=Tk()
mylabel=Label(root,text='hello world')
mylabel.pack()
mylabel.config(fg='blue',bg='orange')
root.mainloop()

خب حالا اگر یه متن طولانی توی لیبلتون نمایش بدید میبینید که همش توی یه خط نشون داده میشه و این اصلا جالب نیست مثلا کد زیر رو اجرا کنید


from tkinter import *
root=Tk()
mylabel=Label(root,text='hello world , i am a python programmer and i am learinig tkinter for gui')
mylabel.pack()
mylabel.config(fg='blue',bg='orange')
root.mainloop()
همونطور که میبینید همه ی متن توی یه خط نوشته میشه برای جوگیری از این اتفاق میتونید براش عرض معلوم کنیم با خصوصیت wraplength مثال زیر رو ببینید


from tkinter import *
root=Tk()
mylabel=Label(root,text='hello world , i am a python programmer and i am learinig tkinter for gui')
mylabel.pack()
mylabel.config(fg='blue',bg='orange')


mylabel.config(wraplength = 150)
root.mainloop()

خب از خصوصیات قابل تنظیم دیگه ی لیبل میشه به فونت اشاره کرد من دیگه زیاد توضیح نمیدم و فقط مثال میزنم سعی کیند بفمید از روی مثال خیلی سادست


from tkinter import *
root=Tk()
mylabel=Label(root,text='hello world , i am a python programmer and i am learinig tkinter for gui')
mylabel.pack()
mylabel.config(fg='blue',bg='orange')

mylabel.config(font = ('courier' , 18 , 'bold'))
mylabel.config(wraplength = 150)
root.mainloop()

خب دیگه متن بسه بذارید بریم سراغ عکس برای نشون دادن عکس توی لیبل اول باید اونو بسازید به صورت زیر
myimage= PhotoImage(file='whypython.png')
من این عمس رو براتون گذاشتم دانلود کنید و بذارید کنار کدتون یعنی توی همون پوشه( دایرکتوری ) که کدتون توشه کدتونم که میدونید منظورم فایل .py شما هست خب این یه روش ادرس دادنه که عکس رو ببذاریم کنار فایل و فقط اسمشو بنویسیم یه روش دیگه هم هست که میتونید عکس هر کجا که هست ادرس کاملش رو بدیم روش اول بهتره چون ممکنه کس دیگه ای بخواد کد رو اجرا کنه و ادرس عکس توی سیستمش فرق کنه ولی وقتی کنار کد باشه عکس برای همه یکسانه خب حالا عکس رو ساختیم و به صورت زیر به لیبل اضافش میکنیم
mylabel.config(image=myimage)

یعنی کدتون میشه

from tkinter import *
root=Tk()
mylabel=Label(root,text='hello world , i am a python programmer and i am learinig tkinter for gui')
mylabel.pack()
mylabel.config(fg='blue',bg='orange')

mylabel.config(font = ('courier' , 18 , 'bold'))
mylabel.config(wraplength = 150)
myimage= PhotoImage(file='whypython.png')
mylabel.config(image = myimage)
root.mainloop()یادتون نره عکس رو دانلود کنید و بذارید کنار کدتون یا ادرس عکس رو به صورت کامل بنویسید

خب حالا همینطور که میبینید فقط عکس نمایش داده میشه پس متنمون چی شد ؟ اهان خب میتونید بهش بگید که متن رو نمایش بده یا عکس رو به صورت زیر
mylabel.config(compound= 'text')
اینو که بنویسد متن رو نمایش میده و اگر بنویسید image عکس رو نمایش میده حالا ممکنه بخواید هردو رو نمایش بدید میتونید از center استفاده کنید که متن رو وسط عکس نمایش میده و یا از left  و right و top  و  bottom اگر معنی این کلکات رو میدونید مثلما میدونید چکار میکنند و اگر نمیدونید تست کنید