با سلام بهنام صباغی هستم با اموزش gui با کتابخانه tkinter این قسمت geometry manager place
خب دوستان این یکی خیلی دست ادم رو بازتر میذاره میشه توی x و y خاص ابزارمون رو نمایش بدیم کد زیر رو اجرا کنید
#**********************CODE******************
from tkinter import *
from tkinter import ttk

root=Tk()
root.rowconfigure(0,weight=1)
root.rowconfigure(1,weight=3)
root.columnconfigure(2,weight=1)
ttk.Label(root,text='bytton1',background='red').place(x=20,y=30)
ttk.Label(root,text='bytton1',background='blue').place(x=30,y=40)
ttk.Label(root,text='bytton1',background='orange').place(x=40,y=50)

ttk.Label(root,text='bytton1',background='green').place(x=50,y=60)

#*********************************************
خب میبینید که با تغییر اندازه ی روتمون اینها نغییری نمیکنند برای این مشکل از relx و rely استفاده میکنیم به صورت زیر
ttk.Label(root,text='bytton1',background='orange').place(relx=0.5,rely=0.5)
میبینید که تقریبا وسط پنجرمونه ولی سوال اینجاست که چطور میشه کاری کرد که دقیقا وسطش باشه جوابشم تنظیم anchor به 'center' است مثل زیر
ttk.Label(root,text='bytton1',background='orange').place(relx=0.5,rely=0.5,anchor='center')
میتونید نقطه ی صفر رو با relx و rely مقدار بدیم و از اونجا هم دوباره ایکس و y بدیم مثال زیر رو ببینید
ttk.Label(root,text='bytton1',background='pink').place(relx=0.5,x=100,rely=0.5,y=50,anchor='center')
خی تا الان از سمت جپ بالا مقدار میدادیم حالا میشه از سمت راست بالا هم مقدار داد ولی با منفی و باید relx رو برابر 1.0 قرار بدیم میدونید چرا دیگه مثال رو ببینید
ttk.Label(root,text='bytton1',background='green').place(relx=1.0,x=- 5,y=5)
 و میشه اندازه ی ابزار رو هم تعیین کرد
ttk.Label(root,text='bytton1',background='green').place(relx=1.0,x=- 5,y=5,relwidth= 0.5,relheight=0.5))
و
1 - place_slaves()
2 - place_configure()
3 - place_info()
4 - place_forget()
موفق باشید