با سلام بهنام صباغی هستم با اموزش gui با کتابخانه tkinter این قسمت multiple events
اگر روی یک لیبل دوتا بایند تعریف کنیم مثلا یکی برای هر کلیکی که از موس بشه و یکی برای ین که فقط کلیک چپ بشه و کد رو اجرا کنیم به نظرتون چی میشه ؟ کد زیر رو اجرا کنید تا ببینید چی میشه

#********************CODE************************
from tkinter import *


root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')

label1=Label(root,text='label 1')
label2=Label(root,text='label 2')
label1.pack()
label2.pack()
label1.bind('<ButtonPress>',lambda e : print('<ButtonPress>'))
label1.bind('<1>',lambda e : print('1'))
root.mainloop()
#********************************************

میبینید اونی که اختصاصی تره اجرا میشه و اون حالت کلی فقط برای جاهاییه که تعریف نکردیم خب حالا یه بحث وراثتی کوچیک اگز شما یک بایند روی یک ابزار ایجاد کنید برای تمام بچه های اون هم صادقه مثلا کد زیر رو اجرا کنید
#********************CODE************************
from tkinter import *


root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')

label1=Label(root,text='label 1')
label2=Label(root,text='label 2')
label1.pack()
label2.pack()
label1.bind('<ButtonPress>',lambda e : print('<ButtonPress>'))
label1.bind('<1>',lambda e : print('1'))
root.bind('<1>',lambda e : print('1 on root'))
root.mainloop()
#********************************************
حالا اگر روی لیبل اول کلیک کنید هردو بایند اجرا میشه برای حذف بایند به صورت زیر عمل میکنیم
label1.unbind('<1>')
label1.unbind('<ButtonPress>')
حالا اگر چندین پنجره داشته باشیم میتونیم یک بایند رو روی همشون اعمال کنیم به صورت زیر
root.bind_all('<Escape>',lambda e: print('Escape'))
کد اخرم میذارم تموم بشه
#********************CODE************************
from tkinter import *


root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')

label1=Label(root,text='label 1')
label2=Label(root,text='label 2')
label1.pack()
label2.pack()
label1.bind('<ButtonPress>',lambda e : print('<ButtonPress>'))
label1.bind('<1>',lambda e : print('1'))
root.bind('<1>',lambda e : print('1 on root'))

label1.unbind('<1>')
label1.unbind('<ButtonPress>')
root.bind_all('<Escape>',lambda e: print('Escape'))

#********************************************
خب دوستان به اخر اموزش رسیدیم امیدوارم موفق باشید