با سلام بهنام صباغی هستم با اموزش gui با کتابخانه tkinter این قسمت virtual events
توی این درس در مورد ایونت های مجازی صحبت میکنیم کد زیر رو ببینید
#************************CODE*************************
from tkinter import *


root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')

entry=Entry(root)
entry.pack()

entry.bind('<<Copy>>',lambda e : print('copy'))
entry.bind('<<Paste>>',lambda e : print('paste'))

root.mainloop()


#********************************************************

اگر روی entry کلیک کنید و بعد کنترل و سی بزنید و کنترل و پی بزنید براتون copy و paste رو چاپ میکنه دقت کنید اینجا از کلید ها استفاده نکردیم برای بایند بلکه از ایونت های مجازی استفاده کردیم و بجای یکی دوتا < گذاشتیم برای ساخت یک ایونت مجازی به صورت زیر عمل میکنیم
entry.event_add('<<OddNumber>>','1','3','5','7')
entry.bind('<<OddnUMBER>>',LAMBDA E : PRINT('Odd Number'))
دقت کنید اعداد بالای کیبورد با اعداد کنار کیبورد که به صورت یک تا نه سه تا سه تا کنار هم چیده شدند فرق میکنند و اینی که ما نوشتیم برای اعداد بالای کیبورد هست خب برای گرفتن اطلاعات یک ایونت مجازی
print(entry.event_info('<<OddNumber>>'))
حالا برای اجرای یک ایونت از داخل کدمون یه صورت زیر عمل میکنیم
root.update()
entry.event_generate('<<OddNumber>>')
دقت کنید که باید روتمون رو اپدیت کنیم تا اجرا بشه
برای حذف یک ایونت که دیگه نمیخوایمش از تابع delete استفاده میکنیم
entry.event_delete('<<OddNumber>>')
اینم از ایونت های مجازی